Oficine e autorizuar IVECO BUS & VOITH

Ofiçina jonë është nga të parat në vend për ofrimin e shërbimeve të specializuara për sistemet elektronike, klima si edhe ndryshimet konstruktive. Prej disa viteve e autorizuar nga IVECO BUS, tani edhe e liçensuar sipas ligjit më të ri nga Ministria e Transportit për mirëmbajtjen e sistemeve elektrike, mekanike dhe motorrit, ndryshimet konstruktive, etj.